Belangrijke informatie bij het opslaan via de cloud