Valkuilen bij het overstappen naar andere energieleverancier